Uvod     Zámek     Podzámecká zahrada     Květná zahrada     Biskupská mincovna     Prohlídkové trasy     Kontakty a informace

Historie
Zamek
   Lovecký sál
   Hudební archív
   Galerie
   Věž
   Sala Terrena
   Knihovna
   Manský sál
   Zámecká kaple
   Letní byt
   Sněmovní sál
   Malá jídelna
   Trůnní sál
   Poradní sál
   Carský pokoj
   Zimní byt
   Růžový salón
   Sbírka mincí

Podzámecká zahrada
Květná zahrada
Biskupská mincovna
Město Kroměříž
Ostatní
Ze sbirkových fondů
Informace o serveru
Zajímavé odkazy

Zimní byt

Skládá se ze dvou místností- ložnice a pracovny. Pracovna je vybavena stylovým nábytkem z různých období. Nejcennější je komodový sekretář z 18.stol. z topolového a ořechové dřeva s intarzií, zlacením a dokreslováním podle grafických předloh . Stojací hodiny ze 40.let 18.stol. jsou intarzovány kořenicí a smrkovým dřevem, zlaceny a doplněny o figurální výzdobu (autor olomoucký mistr Martin Vogt). Na odkládacím stolku vyobrazení osmi hradů, komoda s vypalovanými scénami z bible a intarzována kořenicí (18.stol.). Zrcadlo ze začátku 19.stol s rámem z lipového dřeva. Křišťálový lustr ve stylu benátského baroka, dekorativní váza jako ukázka habánské keramiky. Socha Rút z kararského mramoru od římského sochaře Ciniselliho z 19.století, fajánsová kamna, ukázky frýdlantské litiny z 19.stol.( dekorativní talíře, košíček s víčkem,popelník). Obrazy Marie Terezie a Františka Lotrinského jsou kopiemi obrazů z carského sálu (2. pol.18.stol.), obraz Josefa Hickela (Císař Leopold II. při korunovaci na českého krále (1790), obraz Johanna Baptisty Lampiho (Arcibiskup-arcivévoda Rudolf Jan ). Ložnice s pseudorenesančním nábytkem z Benátek (19.stol.), bohatě vykládaný smrkem,ořechem,dubem,lípou, perletí, slonovinou, mědí, mosazí, olovem,stříbrem s ornamenty islámskými, egyptskými figurálními motivy, výjevy z řecké mytologie, hlavou Raffaela, benátských dóžat. Nad postelí obraz Sv.rodina se sv.Janem a sv.Alžbětou podle P.P.Rubense (kopie z 2. pol.17.století). Obraz Madony od neznámého moravského malíře z 2. pol.19.stol. Stropní závěsy z 19.stol. romantizují prostředí.