Uvod     Zámek     Podzámecká zahrada     Květná zahrada     Biskupská mincovna     Prohlídkové trasy     Kontakty a informace

Historie
Zamek
   Lovecký sál
   Hudební archív
   Galerie
   Věž
   Sala Terrena
   Knihovna
   Manský sál
   Zámecká kaple
   Letní byt
   Sněmovní sál
   Malá jídelna
   Trůnní sál
   Poradní sál
   Carský pokoj
   Zimní byt
   Růžový salón
   Sbírka mincí

Podzámecká zahrada
Květná zahrada
Biskupská mincovna
Město Kroměříž
Ostatní
Ze sbirkových fondů
Informace o serveru
Zajímavé odkazy

Carský pokoj

Sloužil jako přijímací salon ruskému carovi Alexandru III. (1885) a je vyzdoben portréty císaře Františka Josefa I. a biskupa Leopolda Viléma Habsburského. Roku 1885 se zde setkal rakouský císař František Josef I.s carem Alexandrem III. (portrét: A. I. Korzuchin)