Uvod     Zámek     Podzámecká zahrada     Květná zahrada     Biskupská mincovna     Prohlídkové trasy     Kontakty a informace

Historie
Zamek
   Lovecký sál
   Hudební archív
   Galerie
   Věž
   Sala Terrena
   Knihovna
   Manský sál
   Zámecká kaple
   Letní byt
   Sněmovní sál
   Malá jídelna
   Trůnní sál
   Poradní sál
   Carský pokoj
   Zimní byt
   Růžový salón
   Sbírka mincí

Podzámecká zahrada
Květná zahrada
Biskupská mincovna
Město Kroměříž
Ostatní
Ze sbirkových fondů
Informace o serveru
Zajímavé odkazySněmovní sál

Původně Velká jídelna, nejkrásnější a největší rokokový sál v naší republice. V roce 1848 byl doporučen Františkem Palackým a schválen císařem Ferdinandem V. pro zasedání rakouského ústavodárného sněmu, který sem byl přeložen po povstáníve Vídni. Zásady nové Rakouské říše zde nebyly položeny,ač nebo právě proto, že zde byla poprvé formulována zásada,ze "veškerá moc ve státě pochází z lidu". Zachoval se zasedací pořádek poslanců, který dokumentuje instalovaný model.
Zlacené štuky, křišťálové lustry, zrcadla, portréty biskupa Hamiltona a arcibiskupa Kohna a na stropě zavěšený největší obraz zámku (přes 400 m2), s oslavou budovatele sálu Hamiltona, předurčují sál k pořádání koncertů, festivalů hudby, zasedání, kongresů apod. Předsálí s freskovou výzdobou, sloužící ke krátkodobým výstavám, uzavírá prohlídku tohoto „piana nobile“.