AZZ
Pałac
   Sala myśliwska
   Archiwum muzyczne
   Galeria obrazów
   Salę Terennę
   Biblioteka
   Sala wasalska
   Sala sejmowa
   Sala tronowa
   Pokój carski
   Salka różova
   Kolekcija monet

Ogród pod palacem
Ogoród Kwiatów
Kromeriz
Inny
InformationsSALA SEJMOWA

na stronie poprzedniej ukończona była malówką na suficie w roku 1772. Autorem malówki jest F. Adolph z Freenthalu, sztukatury ścian wykonał M. K. Keller. Pierwotnie jadalnia letnia była w rewolucyjnym roku 1848 prowizorycznie dostosowana do obrad austriackiego sejmu ustawodawczego, który przemieszczono tutaj po powstaniu w Wiedniu. Zasady nowej monarchii austriackiej nie zostały położone tutaj, chociaż - a może właśnie dlatego, iż tutaj wyrażono po raz pierwszy zasadę, która mówi, że "wszelka moc w państwie pochodzi z ludu". Zachowany został porządek obrad posłów; jest zdokumentowany na modelu.