Uvod     Zámek     Podzámecká zahrada     Květná zahrada     Biskupská mincovna     Prohlídkové trasy     Kontakty a informace

Historie
Zamek
   Lovecký sál
   Hudební archív
   Galerie
   Věž
   Sala Terrena
   Knihovna
   Manský sál
   Zámecká kaple
   Letní byt
   Sněmovní sál
   Malá jídelna
   Trůnní sál
   Poradní sál
   Carský pokoj
   Zimní byt
   Růžový salón
   Sbírka mincí

Podzámecká zahrada
Květná zahrada
Biskupská mincovna
Město Kroměříž
Ostatní
Ze sbirkových fondů
Informace o serveru
Zajímavé odkazy

Zámecká kaple

je zasvěcena sv.Šebestiánovi a vznikla po požáru v r.1752. Tvoří ji rokoková harmonie malířství, sochařství a architektury. V r.1766 byla zasvěcena sv.Šebestiánovi a do oltáře uloženy relikvie sv. Bonifáce a sv. Klimenta. Stěny z umělého mramoru doplňuje pravý kámen z okolí (Cetechovice). Strop vytvořil Josef Stern s námětem Boha-Otce s anděly a Křtu knížete Bořivoje Metodějem při návštěvě Svatopluka. V rozích jsou křesťanské ctnosti- Víra, Naděje a Láska, doplněné o Sílu. Bohatá štuková výzdoba, včetně soch z leštěné sádry (sv.Cyril a sv.Maxmilián), dřevěný pozlacený tabernákl, lavice jsou dílem Františka Hirnleho , dvorního umělce biskupova. Obraz nad oltářem je volnou kopií Ant.van Dyckova obrazu, kterou na začátku 18.stol.vytvořil neznámý vídeňský malíř. Tzv.vyškovský relikviář z 18.stol. je dílem neznámého autora. Vyřezaný ze dřeva, bohatě zlacený a zdobený polodrahokami, s obrazy P.Marie a sv. Augustina má za skleněnými okýnky kolem 200 relikvií. Místnost je doplněna kobercem se znakem arcib.Kohna a lampou na věčné světlo se znaky Moravy, olomouckého arcibiskupství a arcib. Kohna.