Uvod     Zámek     Podzámecká zahrada     Květná zahrada     Biskupská mincovna     Prohlídkové trasy     Kontakty a informace

Historie
Zamek
   Lovecký sál
   Hudební archív
   Galerie
   Věž
   Sala Terrena
   Knihovna
   Manský sál
   Zámecká kaple
   Letní byt
   Sněmovní sál
   Malá jídelna
   Trůnní sál
   Poradní sál
   Carský pokoj
   Zimní byt
   Růžový salón
   Sbírka mincí

Podzámecká zahrada
Květná zahrada
Biskupská mincovna
Město Kroměříž
Ostatní
Ze sbirkových fondů
Informace o serveru
Zajímavé odkazy

Knihovna

patří k nejcennějším historickým knižním fondům, které existují v České republice. V roce 1694 dal biskup Liechtenstein vypracovat zakládací listinu a knihovnickou instrukci. Další nákupy a plat knihovníka zajištovala nadace ve výši 10.000 rýnských zlatýchPo požáru zámku v roce 1752 došlopři opravách k vybudování knihovního křídlave 2. patře zámku s velkým knihovním sálem, jehož strop vymaloval v roce 1758 J. Stern právě tak jako přilehlý menší sál. Knihovna obsahovala 90.846 svazků k 24. 4. 2001. s 304 rukopisy, 180 prvotisky. 1.178 tiskůje ze 16. století a asi 20.000 starých tisků je do roku 1800.

Stará knihovna - založil ji Karel Liechtenstein – Kastelkorn v 17. století, patří k nejvýznamnějším historickým knihovnám v naší republice. Možnost prezenčního studia knih ve studovně.

Nová knihovna - založena kardinálem Fürstenberkem v 19. století místnosti bývalé manské registratury.

Další informace a digitalizovanou verzi knihovny naleznete na adrese: http://digi.azz.cz/