Uvod     Zámek     Podzámecká zahrada     Květná zahrada     Biskupská mincovna     Prohlídkové trasy     Kontakty a informace

Historie
Zamek
   Lovecký sál
   Hudební archív
   Galerie
   Věž
   Sala Terrena
   Knihovna
   Manský sál
   Zámecká kaple
   Letní byt
   Sněmovní sál
   Malá jídelna
   Trůnní sál
   Poradní sál
   Carský pokoj
   Zimní byt
   Růžový salón
   Sbírka mincí

Podzámecká zahrada
Květná zahrada
Biskupská mincovna
Město Kroměříž
Ostatní
Ze sbirkových fondů
Informace o serveru
Zajímavé odkazy

Sala terrena

Umístěná v přízemí zahradního křídla zámku, zajišťovala přechod do Podzámecké zahrady. Má pět místností, které byly upraveny podle plánů G.P. Tencally. Ústřední místnost spojovala širokým schodištěm salu terrenu se zámkem, boční místnosti sloužily jako odpočinkové prosotory.Ty byly v západní části ukončeny grottou se sochami faunů a vodními hříčkami. Bohatou štukaturu saly terreny vytvořil sochař B. Fontana a malby v kartuších jsou dílem P. A. Paganiho.Ve východní části byla vybudována ukázka rudných dolů, kde horníci, spouštění do podzemí jednoduchými rumpály, dobývají zcela primitivním způsobem rudu, kterou koník a psi vynášejí na povrch.Tato bizarní výzdoba vyrůstala z dědictví renesančních přírodovědných kabinetů a sbírek rarit a odrážela skutečnost rudní těžby na rozsáhlých biskupských statcích.