AZZ
Pałac
   Sala myśliwska
   Archiwum muzyczne
   Galeria obrazów
   Salę Terennę
   Biblioteka
   Sala wasalska
   Sala sejmowa
   Sala tronowa
   Pokój carski
   Salka różova
   Kolekcija monet

Ogród pod palacem
Ogoród Kwiatów
Kromeriz
Inny
Informations

PAŁAC KROMIERZYSKI posiada na parterze skrzydła ogrodowego rozległą SALĘ TERENNĘ, przez którą wchodziło się bezpośrednio do ogrodu pod pałacem. Pomieszczenie centralne łączyło szerokimi schodami salę terrenę z pałacem, pomieszczenia boczne służyły jako retyrada do odpoczynku. Ta była w tylnej części zakończona grottą z rzeźbami faunów i igraszkami wodnymi. Bogatą sztukaterię sali terreny wytworzył rzeźbiarz B. Fontana a malowidła w kartuszach są dziełem P. A. Paganigo. We wschodniej części wybudowany został fragment kopalń rudy, gdzie górnicy spuszczani do podziemia prostymi kołowrotami wydobywali całkiem prymitywnym sposobem rudę, którą konik i psy wynosiły na powierzchnię. Owo osobliwe wyzdobienie wyrastało z dziedzictwa renesansowych gabinetów przyrodoznawczych i kolekcji rarytasów i odzwierciedlała rzeczywistość wydobywania rudy na rozległych latyfundiach biskupskich.