Uvod     Zámek     Podzámecká zahrada     Květná zahrada     Biskupská mincovna     Prohlídkové trasy     Kontakty a informace

Historie
Zamek
   Lovecký sál
   Hudební archív
   Galerie
   Věž
   Sala Terrena
   Knihovna
   Manský sál
   Zámecká kaple
   Letní byt
   Sněmovní sál
   Malá jídelna
   Trůnní sál
   Poradní sál
   Carský pokoj
   Zimní byt
   Růžový salón
   Sbírka mincí

Podzámecká zahrada
Květná zahrada
Biskupská mincovna
Město Kroměříž
Ostatní
Ze sbirkových fondů
Informace o serveru
Zajímavé odkazyGalerie

Svou spřízněností se sbírkami francouzských králů v Louvru patří k předním v Evropě. Jsou zde obrazy od gotiky až po baroko. Nejvýznamnějším obrazem je Apollon a Marsyás, který namaloval Tiziano Vecellizv. Tizián jako jedno ze svých nejvrcholnějších děl. Olej na plátně, vzniknuvší po roce 1571, představuje antickou báji o zápase v hudebním prvenství. Tizián však do ní vložil aktuální humanistický obsah, s nímž se ztotožnil již tím, že sedící král Midás má jeho rysy. Obraz je plně signován: TIZIANVS P(inxit). Vědecký katalog vydaný v roce 1998 obsahuje podrobné údaje k 536 obrazům (obrazy Van Dycka, Cranacha a dalších). K tomu ovšem ještě patří další početné soubory grafiky a kreseb. Je to druhá nejvýznamnější galerie po Národní galerii v Praze. Poslední zpracování umístění obrazů je od doc. PhDr. M. Tognera, architektonické a barevné řešení od ing. arch. Bradáče z let 1998-99. Jednotlivá díla zámecké obrazárny jsou postupně restaurována nejpřednějšími českými restaurátory a při průzkumu obrazuje používáno nejmodernějších způsobů a metod. Rovněž instalaci obrazového fonduje věnována soustavná pozornost a péče.