AZZ
Pałac
   Sala myśliwska
   Archiwum muzyczne
   Galeria obrazów
   Salę Terennę
   Biblioteka
   Sala wasalska
   Sala sejmowa
   Sala tronowa
   Pokój carski
   Salka różova
   Kolekcija monet

Ogród pod palacem
Ogoród Kwiatów
Kromeriz
Inny
InformationsPAŁACOWA GALERIA OBRAZÓW

jest funduszem rangi światowej. Katalog naukowy opublikowany w roku 1998 zawiera szczegółowe informacje o 536 obrazach. Do tego należy jednak wliczyć także liczne zbiory grafik i rysunków. Obrazem o największym znaczeniu jest namalowany przez Tiziano Vecelli zwanego Tizian, obraz Apollon i Marsyas, który jest jednym z jego szczytowych dzieł. Olej na płótnie powstały po roku 1571 przedstawia legendę antyczną o walce o pierwszeństwo muzyczne. Tizian włożył jednak do niej aktualną treść humanistyczną, z którą utożsamia się już tylko przez to, iż siedzący król Midas posiada jego rysy. Obraz jest całkowicie sygnowany: TIZIANVS P (inxit).Poszczególne dzieła pałacowej galerii obrazów są kolejno restaurowane czołowymi restauratorami czeskimi i podczas badań obrazów używane są najbardziej współczesne sposoby i metodyczna nieustanna uwaga i opieka poświęcana jest także instalacji funduszu obrazowego.