Uvod     Zámek     Podzámecká zahrada     Květná zahrada     Biskupská mincovna     Prohlídkové trasy     Kontakty a informace

Historie
Zamek
   Lovecký sál
   Hudební archív
   Galerie
   Věž
   Sala Terrena
   Knihovna
   Manský sál
   Zámecká kaple
   Letní byt
   Sněmovní sál
   Malá jídelna
   Trůnní sál
   Poradní sál
   Carský pokoj
   Zimní byt
   Růžový salón
   Sbírka mincí

Podzámecká zahrada
Květná zahrada
Biskupská mincovna
Město Kroměříž
Ostatní
Ze sbirkových fondů
Informace o serveru
Zajímavé odkazy

Hudební archiv

je jedním z nejvýznamnějších fondů v České republice. Obsahuje množství jinde nedochovaných děl skladatelů 17. a 18. století Jeho jádro tvoří Liechtensteinova sbírka o 1.050 položkách, obsahujících i starší hudební renesanční skladby, jejichž autorem je Jacobus Gallus. Nejslavnější houslista 17. stoletíH. I. Biber byl v letech 1668-70 v Kroměříži koncertním mistrema mnohé jeho skladby jsou zdev autografu. Vedoucí biskupovy kapely, polní trubač P. J. Vejvanovský, je zastoupen 130 skladbami. Ve sbírce zpracované profesorem J. Sehnalem je m.j. zastoupenz mladších skladatelůK. Dittersdorf, J. Haydn, W. A. Mozart a práce arcivévody Rudolfa Jana (opravované rukou L. v. Beethovena).