Uvod     Zámek     Podzámecká zahrada     Květná zahrada     Biskupská mincovna     Prohlídkové trasy     Kontakty a informace

Historie
Zamek
   Lovecký sál
   Hudební archív
   Galerie
   Věž
   Sala Terrena
   Knihovna
   Manský sál
   Zámecká kaple
   Letní byt
   Sněmovní sál
   Malá jídelna
   Trůnní sál
   Poradní sál
   Carský pokoj
   Zimní byt
   Růžový salón
   Sbírka mincí

Podzámecká zahrada
Květná zahrada
Biskupská mincovna
Město Kroměříž
Ostatní
Ze sbirkových fondů
Informace o serveru
Zajímavé odkazy

Sbírka mincí a medailí

Nejvýznamnější sbírka církevních ražeb na světě po sbírce vatikánské. Má svými unikátními exempláři evropský význam. Čítá 10.126 kusů a obsahuje papežské mincea medaile a mince církevních rytířských řádů, ražby biskupské a arcibiskupské i medaile církevních bratrstev. PhDr. Jan Šmerda, který zpracovává tento fond, konstatuje, že jenom z hlediska unikátua dosud nepublikovaných druhů mincí má kroměřížská sbírka dokonce význam světový. Většina ražeb je ve zlatém a stříbrném materiálu a odborné i bezpečnostní uložení činí ze sbírky numismatickou kolekci zcela originální a jedinečnou. V současné době je v rámci zámecké, speciální instalace ve druhém patře alespoň náznakem ukázáno na jedinečnou krásu těchto ražeb a návštěvníkům je umožněno využít i nabídky, kterou skýtá samostatná numismatická expozice v nedaleké opravené budově biskupské mincovny.

Další informace a digitalizovanou verzi mincí naleznete na adrese: http://coins.azz.cz/