AZZ
Pałac
Ogród pod palacem
   Giardinetto
   Przebudowy
   ----------

Ogoród Kwiatów
Kromeriz
Inny
Informations

OGRÓD POD PAŁACEM

o rozległości 45 hektarów wprawdzie zastosował na swym parterze północną fasadę pałacu z dosadzonym portykiem, który służył nawet jako balkon pomieszczeniom 1 piętra, ale inaczej rozwinął wszelkie możliwości parku plenerowego. Obecność niedalekiej rzeki Morawy z ramieniami i kanałami doprowadzającymi wodę w ten sposób wzbogaciła kompozycję nie tylko stawem rybnym Chotka na stronie północnej, ale także innymi powierzchniami wodnymi. Często dochodziło do zmian scenerii. Długi staw rybny na stronie zachodniej pałacu umożliwiał latem przejażdżki na łódkach, w zimie jazdy na łyżwach; po jego krótszej stronie wybudowano domek rybacki, którego niewymagającym autorem był inż. Křoupal z Grüneberku. Na północy ogród pod pałacem był ogrodzony naturalnym tokiem rzeki Morawy a na widok spływał z przylegającym krajobrazem.