Uvod     Zámek     Podzámecká zahrada     Květná zahrada     Biskupská mincovna     Prohlídkové trasy     Kontakty a informace

Historie
Zamek
Podzámecká zahrada
   Giardinetto
   Romantické úpravy
   Fotogalerie
   Dřeviny podzámecké zahrady

Květná zahrada
Biskupská mincovna
Město Kroměříž
Ostatní
Ze sbirkových fondů
Informace o serveru
Zajímavé odkazy

GIARDINETTO

u Colloredovy kolonády při boční fasádě zámku vzniklo na zasypaném zámeckém příkopu. V italském terasovém uspořádání představuje oddělenou zahradu (giardino segrego) či soukromou zahradu (giardino segréto). Romantická úprava zbývající části Podzámecké zahrady za arcibiskupa arcivévody Rudolfa (1819 - 31) znamenala proměnu zahrady v krajinářský park. Z Libosadu sem bylo přeneseno několik soch zápasníků i socha ležícího bohavod Neptuna, z jehož amfory nyní vytékal proud řeky Moravy a tak se z Neptuna stal Moravus. V této zahradě byly antické a gotické ruiny i poustevna, byť byla jenom z dřevěné konstrukce potažené plátnem.Ve službách arcibiskupa Chotka (1832-36) vytvořil architekt A. Arche slohově neobyčejně čistá a prostorově citlivě pojatá klasicistní dílka.V této činnosti pokračoval Arche i za dalšího arcibiskupa kardinála Maxmiliána Sommerau - Beckha (l836- 53). A tak nakonec v roce 1846 vznikla na půlkruhovém půdorysu galerie, nazvaná POMPEJÁNSKÁ KOLONÁDA, poněvadž v ní byly umístěny busty, přivezené z Pompejí.U kolonády byla situována kašna a před ní rybníček, na jehož hladině se elegantní stavba zrcadlila.Některá díla, která projektoval A. Arche, byla technického charakteru jako Stříbrný můstek, Lucernový můstek a Vázový můstek, jiná se hledělavyrovnat módní empirové architektuře.