Uvod     Zámek     Podzámecká zahrada     Květná zahrada     Biskupská mincovna     Prohlídkové trasy     Kontakty a informace

Historie
Zamek
Podzámecká zahrada
   Giardinetto
   Romantické úpravy
   Fotogalerie
   Dřeviny podzámecké zahrady

Květná zahrada
Biskupská mincovna
Město Kroměříž
Ostatní
Ze sbirkových fondů
Informace o serveru
Zajímavé odkazy

ROMANTICKÉ ÚPRAVY PODZÁMECKÉ ZAHRADY

za arcibiskupa Colloreda-Waldsee daly vzniknout albu kolorovaných kreseb, zachycujících nejzajímavější partie parku. Umožňují nám srovnat dřívější stav s dnešníma jejich součástí jsou i dva plány a stručný text.Jejich autorem je J. Fischer (1802).Reprodukujeme zde pavilon, který jako CHRÁM PŘÁTELSTVÍ byl neodmyslitelnou částí osvícenského parku. Anglicky orientovaná estetika zahradního umění donesla i do Kroměříže módu chinoiserie a tak u Divokého rybníka byl vybudován dodnes dochovaný ČÍNSKÝ PAVILON a na mírném návrší se (přišlápnutím prkénka na cestě) ukláněly figury Číňanů. Zejména po vegetační stránce je Podzámecká zahrada unikátním parkem; je zde zaznamenáno 48 druhů jehličnatých stromů a 153 druhů stromů listnatých. Nejstaršími cizokrajnými jedinci jsou zřejmě skupiny platanu. Početné druhy a odrůdy dřevin pocházejí z jižní Evropy, ze Severní Ameriky, z východní Asie. Novinkouz Podzámecké zahrady je okrasná odrůda, popsaná v roce 1996 ing. A. M. Svobodou jako kultivar. Na statném stromu jinanu (Ginkgo biloba) roste čarovějník, z něhož byl odebrán roub a vypěstovány stromečky s kulovitou korunkou. Jako projev uznání k zahradním zásluhám představitelů rodiny Chotků, k níž patřil i arcibiskupF. M. Chotek, byla odrůda pojmenovánaGinkgo biloba L. cv. Chotek