AZZ
Pałac
Ogród pod palacem
   Giardinetto
   Przebudowy
   ----------

Ogoród Kwiatów
Kromeriz
Inny
Informations

ROMANTYCZNE PRZEBUDOWY OGRODU POD ZAMKIEM

w czasach arcybiskupa Colloreda-Waldsee umożliwiły powstanie albumu rycin kolorowanych odzwierciedlających najbardziej interesujące partie parku. Pozwalają nam porównać stan pierwotny ze stanem obecnym, a w skład ich wchodzą także dwa plany i zwięzły tekst. Autorem ich jest J. Fischer (1802). Reprodukujemy tutaj pawilon, który jako ŚWIĄTYNIA PRZYJAŹNI był nieodłączną częścią parku oświeceniowego. Estetyka sztuki ogrodowej orientowana na sposób angielski przyniosła także do Kromierzyża modę chinoiserii i w ten sposób obok Dzikiego stawu wybudowano do dziś dochowany PAWILON CHIŃSKI a na małym pagórku (po nadępnięciu deski) kłaniały się figurki Chińczyków. Szczególnie z punktu widzenia wegetatywnego ogród pod zamkiem jest parkiem unikatowym; znajduje się tutaj 48 rodzai drzew szpilkowych i 153 rodzai drzew liściastych. Najstarszymi egzemplarzami obcokrajowymi są prawdopodobnie grupy platanów. Liczne gatunki i odmiany roślin drzewiastych pochodzą z Europy południowej, z Ameryki północnej, z Azji wschodniej. Nowość ogrodu pod zamkiem stanowi odmiana ozdobna, opisana w roku 1996 inżynierem A. M. Svobodą jako kultivar. Na pokaźnym drzewie obok Ginkgo biloba rośnie czarowienik, z którego odebrano zraz i wyhodowano drzewka o koronce w kształcie kuli. Jako akt uznania zasług ogrodowych przedstawicieli rodziny Chotków, do której należał także arcybiskup F. M. Chotek, była odmiana nazwana Ginkgo biloba L. cv. Chotek.