AZZ
Pałac
Ogród pod palacem
Ogoród Kwiatów
   Rotunda
   Woliera
   Kolumnada
   ----------

Kromeriz
Inny
Informations

ROTUNDA LIBOSADU

jest ośmiobocznym budynkiem, przez który przechodzi oś ogrodu od pierwotnego wejścia głównego w środku kolumnady. Na parterze rotundy znajduje się krużganek rozdzielony wejściami i czterema jaskiniami, tzw. grottami z wodotryskami. Nad przestrzenią środkową wspina się tambur w kształcie walca zamknięty kopułą z latarnią. (tutaj prof. Nábělek powiesił wahadło Foucaulta, by w ten sposób udokumentował obroty kuli ziemskiej). Bogata dekoracja sztukaterska rotundy pochodzi z rąk włoskich mistrzów. Ornamentyka sztukateryjna wytworzona była Quirico Castellim i Carlem Borsa. Na obrazach rozpoczął Carpoforo Tencalla prace od roku 1674. Rozpracował tutaj liczne sceny z mitologii, jak np. Porwanie Europy, Perseusz i Andromeda, Porwanie Proserpiny, Herkules z Nessem i Dejaneirą, Pan i Syrinks, Porwanie Ganymeda, i inne. Rzeźby satyrów w rotundzie oraz alegorie czterech pór roku pochodzą od Michała Mandlíka. Pierwotnie były wejścia do rotundy z ogrodu otwarte a obok nich można było w mniejszych pomieszczeniach odpoczywać. Retyrada ta powstała na wzór ogrodów hiszpańskich. Według ogrodów francuskich później tworzone były ozdobne broderie. Na wzór ogrodów włoskich znajdowało się w Libosadzie mnóstwo igraszek wodnych, do których prowadził F. Lucchese skomplikowany system wodociągowy i po nadepnięciu na pewną płytkę w podłodze rotundy spadła na głowę niczego nie podejrzewującego odwiedzającego struga wody. Biskup Liechtenstein znał tę modną igraszkę ze swego pobytu w Salzburgu i w bibliotece pałacu w Kromierzyżu znajduje się księga Causa pt. Hortus Palatinus z licznymi przykładami "wasserkunstu" z ogrodu w Heidelbergu. Biblioteka pałacu Kromierzyskiego zawiera również publikację Villa Pamphilia w bogatej oprawie graficznej..., która była opublikowana w Rzymie, i która dokumentuje wygląd wili rzymskiej Pamphili. Ta powstała w latach 1644-52 a wybudowana została bratankiem papieża Inocenta X. Liczne rozwiązania kromierzyskiego Libosadu zostały przewzięte z tego w tych czasach nowoczesnego ogrodu. Kiedy został tak wspaniale i na najwyższym poziomie ówczesnej Europy wybudowany w Kromierzyżu Libosad, zachęcił biskup kanownika U. F. A. Hegera do sporządzenia luksusowej publikacji. Album graficzny Libosadu został wydany w roku 1691 z przedmową niemiecką, z prospektami wyjmowanymi według rysunków J.M.Vischera i z akwafortami, które wygotowił malarz utrechtcki Justus van den Nypoort, który był w latach 1690-1692 w służbach biskupskich. W tym czasie posadzone rośliny drzewiaste były już odpowiednio wysokie a Libosad jako kompletne dzieło sztuki z wyrównanymi elementami zieleni, bud. rzeźb, dodatków malarskich i przestrzeni wodnych spokojnych oraz dynamicznych mógł w pełni zachwycić zwiedzającego. Gość osobiście zapraszany był napisem łacińskim umiejscowionym nad głównym wejściem,by rozpoczął zwiedzanie niegdyś mokrych i nieuprawianych miejsc, które zostały ciężką pracą, długoletnim staraniem oraz sporymi kosztami przeistoczone w ogród, który powinien być używany do przyjemności współczesnych i następnych pokoleń.