Uvod     Zámek     Podzámecká zahrada     Květná zahrada     Biskupská mincovna     Prohlídkové trasy     Kontakty a informace

Historie
Zamek
Podzámecká zahrada
Květná zahrada
   Rotunda
   Voliéra
   Kolonáda
   Fotogalerie

Biskupská mincovna
Město Kroměříž
Ostatní
Ze sbirkových fondů
Informace o serveru
Zajímavé odkazy

VOLIÉRA - PTAČINEC

vybudovaná na ostrůvku a králičí kopec, v němž norovali králíci, kteří však regulovatelným vodním proudem mohli být vypuzeni před zraky návštěvníků, event. lovců. Na vrcholku kopečku stála socha bohyně Diany, kolem kopečku sochy čtyř světadílů. Přes bažantnice a hospodářský dvůr se přicházelo k oranžerii, nad jejímž bazénkem spočívala socha ležícího boha Neptuna, který bylpozději použit v Podzámecké zahradě jako Moravus. Odtud se přicházelo zpětke kolonádě.