Uvod     Zámek     Podzámecká zahrada     Květná zahrada     Biskupská mincovna     Prohlídkové trasy     Kontakty a informace

Historie
Zamek
Podzámecká zahrada
Květná zahrada
Biskupská mincovna
Město Kroměříž
   Mlýnská brána
   Maxův dvůr
   Vinné sklepy

Ostatní
Ze sbirkových fondů
Informace o serveru
Zajímavé odkazy

MLÝNSKÁ BRÁNA

spojovala zámek a město s předměstím, v němž byly situovány hospodářské budovy, mincovna, vodárenská věž atd. Mlýnská brána byla spojenase zámkem budovou pro gardisty a byla upravena v roce 1832. A. Arche ji pojal novogoticky, ale jádro zůstalo původní. Při nedávné opravě byl na bráně odkryt latinský nápis: Biskup Karel usiloval o obnovu města.