Uvod     Zámek     Podzámecká zahrada     Květná zahrada     Biskupská mincovna     Prohlídkové trasy     Kontakty a informace

Historie
Zamek
Podzámecká zahrada
Květná zahrada
Biskupská mincovna
Město Kroměříž
   Mlýnská brána
   Maxův dvůr
   Vinné sklepy

Ostatní
Ze sbirkových fondů
Informace o serveru
Zajímavé odkazy

VINNÉ SKLEPY

využívají rozlehlých prostor pod zámeckým komplexem.Vstup do nich je před Mlýnskou bránou pod zadním traktem Colloredovy kolonádya v mohutných klenutých sálech a chodbách je rozvinut tento ušlechtilý vinařský provoz zejména mešního vína i s možným prodejem.