Uvod     Zámek     Podzámecká zahrada     Květná zahrada     Biskupská mincovna     Prohlídkové trasy     Kontakty a informace

Historie
Zamek
Podzámecká zahrada
Květná zahrada
Biskupská mincovna
Město Kroměříž
Ostatní
Ze sbirkových fondů
Informace o serveru
Zajímavé odkazy

Prohlídkové trasy:

Arcibiskupský zámek:
Pro návštěvníky otevřen v sezónu duben-říjen mimo pondělí a dnu po svátku.

duben,říjen - pouze víkendy (9-16 hodin) + ohlášené skupiny
květen, červen, září- 9-17 hodin
červenec, srpen - 9-18 hodin


Historické sály:
Prohlídka s průvodcem dle programu, vyvěšeného na vrátnici (prohlídka trvá asi 90 minut - nástup na poslední prohlídku 1,5 hodiny před koncem otevírací doby)

Vstupné: plné 120,- Kč
snížené I senioři od 65 let 100,- Kč
snížené II děti od 6 do 15 let, studenti,
učni, osoby ZTP a ZTP/P
  80,- Kč
snížené III organizované skupiny
předškolních dětí do 6 let, MŠ
  20,- Kč
rodinné (2 dospělí + až 3 děti do 15 let) 350,- Kč


Zámecká obrazárna:
Prohlídka samostatná nebo s průvodcem podle programu, vyvěšeného na vrátnici (prohlídka trvá asi 60 minut - nástup na poslední prohlídku hodinu před koncem otevírací doby)

Vstupné: plné   80,- Kč
snížené I senioři od 65 let   70,- Kč
snížené II děti od 6 do 15 let, studenti,
učni, osoby ZTP a ZTP/P
  60,- Kč
snížené III organizované skupiny
předškolních dětí do 6 let, MŠ
  20,- Kč


Sala terrena:
Prohlídka s průvodcem, asi 30 minut - poslední prohlídka 30 minut před koncem otevírací doby

Vstupné: plné   50,- Kč
snížené I senioři od 65 let   40,- Kč
snížené II děti od 6 do 15 let, studenti,
učni, osoby ZTP a ZTP/P
  30,- Kč
snížené III organizované skupiny
předškolních dětí do 6 let, MŠ
  20,- Kč


Věž:
Výstup na věž bez průvodce (mimo větrné či deštivé dny), asi 30 minut, poslední nástup 30 minut před koncem otevírací doby

Vstupné: plné   50,- Kč
snížené I senioři od 65 let   40,- Kč
snížené II děti od 6 do 15 let, studenti,
učni, osoby ZTP a ZTP/P
  30,- Kč
snížené III organizované skupiny
předškolních dětí do 6 let, MŠ
  20,- Kč


Residenční trasa: (Historické sály + Obrazárna)

Vstupné: plné 140,- Kč
snížené I senioři od 65 let 120,- Kč
snížené II děti od 6 do 15 let, studenti,
učni, osoby ZTP a ZTP/P
100,- Kč
rodinné (2 dospělí + až 3 děti do 15 let) 390,- Kč


Trasa za uměním: (Obrazárna + Mincovna + Orlovna)
Trasa není provázená průvodcem, vstupenka platí dva po sobě následujicí návštěvní dny

Vstupné: plné 100,- Kč
snížené I senioři od 65 let   90,- Kč
snížené II děti od 6 do 15 let, studenti,
učni, osoby ZTP a ZTP/P
  80,- Kč
rodinné (2 dospělí + až 3 děti do 15 let) 300,- Kč


Trasa UNESCO: (Historické sály + Věž + Květná zahrada)
Trasa (mimo historické sály) není provázená průvodcem, vstupenka platí dva po sobě následujicí návštěvní dny

Vstupné: plné 160,- Kč
snížené I senioři od 65 let 140,- Kč
snížené II děti od 6 do 15 let, studenti,
učni, osoby ZTP a ZTP/P
100,- Kč
rodinné (2 dospělí + až 3 děti do 15 let) 450,- Kč


Trasa Zahradami: (Sala terrena + Podzámecká zahrada + Květná zahrada)
Trasa s průvodcem se zaměřením na zahradní umění, na objednávku 14 dní předem

Vstupné: plné 200,- Kč
snížené I senioři od 65 let 180,- Kč
snížené II děti od 6 do 15 let, studenti,
učni, osoby ZTP a ZTP/P
150,- Kč


Příplatky za služby:

Cizojazyčný výklad historické sály, obrazárna 100%
Prohlídka mimo pracovní dobu až 300%


Podzámecká zahrada:
volný vstup v době otevření, vyvěšené na jednotlivých vstupech. V deštivém či větrném počasí uzavřena.

Otevřeno po celý rok( v létě 7-19,v zimě 7-16).

  Vstupné:         vstup zdarma


Květná zahrada:
Prohlídka bez průvodce s možností výstupu na vyhlídkovou lávku na Kolonádě a prohlídky tropického skleníku.

Doba otevření je vyvěšena na vrátnici( v létě 7-19, v zimě 7-16).
Otevřeno po celý rok.

Vstupné: plné   30,- Kč
snížené I senioři od 65 let   25,- Kč
snížené II děti od 6 do 15 let, studenti,
učni, osoby ZTP a ZTP/P
  20,- Kč
snížené III organizované skupiny
předškolních dětí do 6 let, MŠ
  10,- Kč
celoroční permanentní vstupenka 150,- Kč


Biskupská mincovna:
Otevřeno jako zámek, kromě měsíců duben a říjen, kdy je objekt pro veřejnost uzavřen. Prohlídka bez průvodce. Doba trvání asi 30 minut, poslední prohlídka 30 minut před koncem otevírací doby.

Vstupné: plné   50,- Kč
snížené I senioři od 65 let   40,- Kč
snížené II děti od 6 do 15 let, studenti,
učni, osoby ZTP a ZTP/P
  30,- Kč
snížené III organizované skupiny
předškolních dětí do 6 let, MŠ
  20,- Kč

Slevy ze vstupného jsou poskytivány školní mládeži, oganizovaným skupinám předškolní mládeže (platí se od 5-ti dětí a výše, MŠ),studentům (VOŠ a VŠ na základě předlžení studentskýchprůkazů) dětem od 6 do 15 let, učňům, osobám ZTP a ZTP/P, důchodcům od 65 let.

Volný vstup je poskytován dětem do 6 let, jednotlivě příchozím. Dále zaměstnancům NPÚ + 3 rodinným příslušníkům, a členům Asociace muzeí a galerií ČR, pouze po předložení příslušných nepřenosných průkazů, průvodcům předem objednaných hromadných skupin nad 20 návštěvníků a průvodcům osob ZTP/P.MOŽNOST REZERVACE PROHLÍDEK ZÁMKU A MINCOVNY
tel. 573 502011
fax. 573 339218

Výše vstupného platí pro rok 2010.