AZZ
Pałac
Ogród pod palacem
Ogoród Kwiatów
Kromeriz
Inny
Informations


Drodzy czytelnicy, miłośnicy historii, kultury i sztuki,witam państwa nad stronicami publikacji poświęconej ogrodom i pałacu miasta Kromierzyż.Jest ona wglądem w wyniki starań miasta Kromierzyż, instytucji kulturalnych i administracyjnych oraz zawezwanych specjalistów, w wyniki dążeń, które zmierzały do propozycji zapisania kompleksu ogrodów i pałacu w mieście Kromierzyż na listę dziedzictwa światowego UNESCO. Obszerne materiały, które były przedstawione organizacji międzynarodowej były na tyle przekonywujące, iż najznakomitsze zabytki miasta były dnia 2 grudnia 1998 uznane za zabytki znaczenia światowego. Opieka o dziedzictwo kulturalne wieków minionych była podczas całej ery historii współczesnej sprawą prestiżu miasta oraz obowiązkiem kulturalnym. Miasto i Pałac arcybiskupski, związane obok tradycji kulturalnych z tradycjami narodzin demokratycznych idei sejmu ustawodawczego monarchii 1848-49 i oba ogrody doczekały się w ostatnich dziecięciu latach rozwoju w skali porównywalnej z ogromnąrenowacją, która miała miejsce w drugiej połowie siedemnastego wieku, po wojnie trzydziestoletniej.Książka, którą mają państwo przed sobą, zawiera podstawowe informacje, jest przywitaniem tych, którzy przyjechali do miasta Kromierzyż, i zaproszeniem dla tych z Was, których u nas jeszcze nie było.